Kontakty

Středisko Prosek

Bílinská 517
190 00 Praha 9 – Prosek
Tel.: 286 886 479
IČO: 265 67 792

Číslo účtu:
231072407/0300

Sbírkový účet:
250511815/0300

www.paprskypomoci.cz
www.dcpaprsek.org

Přihlášení


"Jistě ten, kdo je hoden toho, aby dostal své dny a noci, je hoden i toho, aby dostal od nás vše ostatní." (Chalíl Džibrán)

Pomozte finančním či věcným darem, aby i děti a mladí dospělí s mentálním a kombinovaným postižením mohli žít plným životem!

Paprsky pomoci je občanské sdružení založené v dubnu roku 2009 rodiči a přáteli dětí a mladých dospělých s mentálním a kombinovaným postižením, kteří využívají službu denního stacionáře v Dětském centru Paprsek – Středisku Prosek. Vzniklo proto, aby děti a mladí dospělí mohli ve stacionáři rozvíjet všechny své schopnosti a dovednosti a aby se zde dobře cítili. Dalším cílem je pomoci rodinám s těmito dětmi, aby mohli žít co možná nejběžnějším životem.

uvod_01  uvod_02  uvod_03

Jednou ze stěžejních činností občanského sdružení je proto pomáhat při vybavování střediska speciálním zařízením, které děti ke svému spokojenému životu potřebují, například rehabilitační pomůcky, speciální lůžka, židličky, rozvíjecí hračky, vybavení zahrady herními prvky. Aktivitou, kterou od r. 2011 finančně i personálně zajišťujeme jsou občasné víkendové pobyty dětí s postižením. Rodiče během těchto víkendů mohou uskutečnit různé víkendové činnosti, které by jinak nebyly možné, například s dalšími svými dětmi.


Z našeho centra:

Celý článek...
 
Symbol