Kontakty

Středisko Prosek

Bílinská 517
190 00 Praha 9 – Prosek
Tel.: 286 886 479
IČO: 265 67 792

Číslo účtu:
231072407/0300

Sbírkový účet:
250511815/0300

www.paprskypomoci.cz
www.dcpaprsek.org

Přihlášení


O nás

Středisko Prosek je jeden ze stacionářů zastřešených Dětským centrem Paprsek, příspěvkovou organizací Magistrátu hl. m. Prahy. Nabízí dětem, mladým dospělým a jejich rodinám registrovanou službu denního stacionáře, do které patří základní činnosti a služby volitelné, jako např. speciálně pedagogická a logopedická péče, fyzioterapie, koupel ve vířivé vaně, Montessori terapie, konzultace s psycholožkou a sociální pracovnicí, návštěvy relaxačně - stimulačního pokoje, pobyt v solné jeskyni, kontakt se psem (individuální i skupinový), muzikoterapie, apod.


Z našeho centra:

Magistrát hl. m. Prahy pravidelně přispívá na činnost DC Paprsek významnou finanční částkou, ta však nemůže zcela pokrýt potřebné finanční zdroje pro poskytování kvalitní sociální služby denního stacionáře. Pracovníkům Střediska Prosek se již v minulosti podařilo získat sponzorské dary, které umožnily realizaci léčebně rehabilitačních pobytů v přírodě, přispěly podstatnou částkou na polohovací zařízení nebo na trojkolo pro větší děti. Další darovaná finanční částka byla použita na financování muzikoterapie, kterou si děti i mladí dospělí za více než rok velmi oblíbily. Středisko Prosek díky sponzorům též mohlo zakoupit Ford Tranzit, díky kterému uživatelé Střediska Prosek mohou navšttěvovat různé kulturní akce, pobyty v přírodě...  

Občanské sdružení Paprsky pomoci chce přispět k vytváření podmínek, které podpoří vývoj dětí i mladých dospělých, umožní prožívání jejich života jako šťastného, plnohodnotného a aktivního a pomohou dosáhnout co nejvyšší možné kvality života jak uživatelům sociální služby tak jejich rodinám. Své poslání realizuje těmito prostředky:

  • zvýšení rozmanitosti a zároveň adresnosti péče o děti a mladé lidi s postižením a jejich rodiny
  • podpory aktivit a služeb poskytovaných Dětským centrem Paprsek - Střediskem Prosek
  • získávání a výměna informací týkajících se péče o děti a mladé lidi s postižením a života jejich rodin
  • podpora dalšího vzdělávání pro zájemce z  řad rodičů a pracovníků Dětského centra Paprsek
  • pomoc při rozvíjení a uplatnění schopností a dovedností dětí i mladých dospělých s postižením
  • podpora aktivit dětí i dospělých s postižením a jejich rodin, které vedou k integraci do společnosti
  • podpora vzájemných kontaktů dětí a mladých dospělých s postižením a jejich rodin, které vedou ke sdílení jedinečné životní zkušenosti a vzájemné pomoci
  • podpora aktivit, které vedou k radostnému prožívání života dětí a dospělých s postižením a jejich rodin

o_nas_01  o_nas_02  o_nas_03

 
Symbol